GORDİON’DAKİ TÜMÜLÜSLER (YIĞMA MEZARLAR)

Yorumlar · 3645 Görüntüler

Gordion dolaylarında, konik biçimli yığma tepelerden oluşan 80-90 arası tümülüsün yaklaşık 35 tanesi kazılmıştır. Gömüler, tarih olarak M.Ö. 8.yy ortalarından Helenistik zamanlara (M. Ö. 3.-2.yy) kadar uzanır.

Gordion dolaylarında, konik biimli yığma tepelerden oluşan 80-90 arası tmlsn yaklaşık 35 tanesi kazılmıştır. Gmler, tarih olarak M.. 8.yy ortalarından Helenistik zamanlara (M. . 3.-2.yy) kadar uzanır. 7.yyın sonlarına kadar ller (genellikle bir tmlse bir kişi) ahşap mezar odalara konulmuş; bu tarihten sonra, lleri mezar odasına koymak yerine yakmak (kremasyon) tercih edilen metod olmuştur. Bu tarz gmme biiminin Tun ağında
Orta Anadoluda bilinmediginden, tmls tarzının Friglerle birlikte Avrupadan geldiği varsayılmaktadır. Sayıca az olan tmlslerden ve birkaının iinin zenginliğinden anlaşıldığı zere, tmlsn altındaki mezar hi şphesiz soylular iin ayrılmıştır.
Gordionda Midasın mezarı diye anılan en byk tmls, yolun sağında mzenin tam karşısındadır. Bilim adamları, bu yerin, gerekten Midasın ebedi istirahate ekildiği yer olup olmadığı konusunu tartışmaktadırlar. Her şeye rağmen mezar, ağa halkası analizi (dendrokronoloji) ve lyle gmlen eşyalara dayanarak, M. . 8.yy sonları (Midas zamanı) olarak tarihlendirilebilir. Mzenin hemen batısında bulunan bir başka tmls (Koerte No.
III) ile mzenin doğusunda bulunan bir ocuk mezarı (P Tmls), byk tmls ile bir gen oluşturmaktadır. iki mezar da 8.yy sonlarına ait olup, tarih olarak birbirine yakındır ve yine tarih olarak byk tmlse de tarih uzak grnmemektedir. Mezar sahiplerinin de muhtemelen Frig kraliyet ailesinin yeleri olup birbirleri ile bağlantılıdırlar.


MİDAS TMLSNDEKİ BRONZ ESERLER
1957 yılında kazılan ve Midas Tmls olarak adlandırılan anıt mezarın ahşap mezar odası aıldığında Frig Kralının gmsnn yanında bol miktarda bronz kaplar ortaya ıkmıştır. ii boş ve gbek kısmı yksek olan omfaloslu kaseler (Omphalos bowls) zellikle oğunluktadır. ok sayıdaki bronz eserlerin byk oğunluğu vcudu saran elbiseler zerinde kullanılan bronz engelli iğneler (Fibulae) dir. Bu iğneler ok eşitlilik gstermekte olup, hepsi bir ift boynuz şeklinde ve st kısmında tutamağı olan karekteristik zelliktedirler. Orta Anadoluda yaygın olarak grlmelerine rağmen, uzmanlar tarafından FRiG engelli iğneleri (PHRYGIAN FİBULAE) olarak adlandırılmıştır.

Yorumlar